Ontwikkelingen rond havenplannen Schorebrug  -   Answest-Oost.nl

 

 

 

 

 

Archief: MP

 

 

Na Hansweert-Oost en het voormalige gehucht Vlake

 

werd vanaf 2008 ook de polder

 

' Schorebrug '

 

 bedreigd door teruggave aan het water.

 

 

 

Het gebied waar destijds het (oude) gehucht 'Vlake' lag,

zou  opgeofferd worden voor haven-industrie.

 

Op de volgende pagina's zijn diverse krantenberichten en overige

informatie te vinden over het voornemen destijds van de Provincie

om hier een 'Watergebonden bedrijventerrein' van te maken.