Hansweert-Oost  -  Wonen t/m 1953

 

 

 

Foto archief: LP

 

 

In 1948 is het Belgisch consulaat verkocht aan de vereniging 'Dochters van O.L. Vrouw van het Heilige Hart'

 

vanaf 30 mei 1949 heette het 'Maria-oord' en werd er een katholiek internaat voor schipperskinderen gehuisvest.

 

Er werd ligplaats- en continuonderwijs gegeven aan vermoedelijk 90 leerlingen.

 

Tijdens de watersnoodramp van 1953 worden de kinderen naar Tilburg geŽvacueerd.

 

In 1955 besluit het bestuur om het internaat op te heffen en gaat het verder als bejaardenhuis.

 

Op de volgende pagina's meer over de geschiedenis van Maria-oord.

 

 

 

 

 

 

(Tekstbron: Boekje 'Hansweert in vroegere tijden'  / samengesteld door Mirjam Louisse / ISBN 9789055341542 )