Archief: MP

 

 Hansweert-Oost  -  "De laatste adem"  -  Jaren '80

 
 Geel = Hier lag Hansweert-Oost.
    Momenteel alleen maar water.
    Het dient nu als voorhavengebied
    voor de huidige sluizen.     
 Groen = Het oude sluizencomplex met voorhaven  
     en een gedeelte van het oude kanaal.
     Heel dit gebied is nu gedempt.
     Momenteel wordt er aan de zijde van
     Hansweert-west nieuwbouw gepleegd.
 
 
 Oranje = De Dijken in de huidige situatie.
 Blauw = Het huidige nieuwe sluizencomplex.
     Deze sluizen liggen veel verder
     landinwaarts dan de oude sluizen.
     De afstand tot aan de Westerschelde
     bedraagt nu ruim 1 kilometer.

Overzicht van de situatie rondom Hansweert-oost. Op de foto is ‘Oost’ al grotendeels gesloopt.

Rechts naast het oude sluizencomplex is Hansweert (west) nog te zien. Kruiningen valt links net

buiten het bereik van de camera. Het water aan de bovenzijde van de foto is de Westerschelde.